kommunesamarbeid2

BIDRA TIL ØKT KVALITET
PÅ LEGEKONTOR I DIN KOMMUNE

ET SAMARBEID MED SKIL HJELPER KOMMUNEN Å FØLGE FASTLEGEFORSKIFTENS §7,
"KOMMUNENS ANSVAR FOR KVALITET I DEN KOMMUNALE ALLMENNLEGETJENESTEN"

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR

Bli en stolt kvalitetskommune med SKIL! Få oversikt over kvalitetsnivå og -utvikling, og sikre at legekontorene er oppdaterte på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Fastlegekontorene er en sentral del av kommunehelsetjenesten, og kommunene har gjennom fastlegeforskriftens §7 ansvar for å sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Senter for kvalitet i Legekontor har over de siste årene utviklet en modell for kvalitetsforbedring med gode resultater:
Over 90% av deltakende leger har opplevd positive endringer i praksis i løpet av prosjektperioden. Over 90% av deltakende leger ønsker å benytte seg av kvalitetsindikatorer videre i kvalitetsarbeidet.

Vi har organisert kvalitetsarbeidet i tellende kurs, og temaene foreløpig er Legemiddelgjennomgang, Riktigere antibiotikaforskrivning og Gode Pasientforløp for Utsatte grupper. Med info om våre tema på: www.skilnet.no/kurs. SKIL utvikler også et verktøy som gir legekontorene et styringsverktøy for kvaliteten internt på legekontoret.

Bli en stolt kvalitetskommune med SKIL! Få oversikt over kvalitetsnivå og -utvikling, og sikre at legekontorene er oppdaterte på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Fastlegekontorene er en sentral del av kommunehelsetjenesten, og kommunene har gjennom fastlegeforskriftens §7 ansvar for å sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Vi har allerede innledet samarbeid med kommunene Oslo, Stavanger og Klepp, og fått gode tilbakemeldinger. Den aggregerte rapporten vi tilbyr bygger på Kvalitetsindikatorprosjektet for Allmennmedisin, videreutviklet av SKIL i samarbeid med 802-747-1813 i Norsk Forening for Allmennmedisin. Oversikten over indikatorene kan sees på www.skilnet.no/kia

Informasjon til en kommuneoverlege som ser verdien i å veilede kontorene knyttet til kommunen selv.

Senter for Kvalitet i legekontor (SKIL) tilbyr kurs i praktisk kvalitetsarbeid for legekontor. SKIL er et non-profit selskap eiet av Den Norske Legeforening med underforeninger. Norsk Samfunnsmedisinske forening (Norsam) er også medeier i SKIL. Flere hundre leger har allerede deltatt på våre kurs, og tilbakemeldingene hittil er gode. Samtidig har vi god erfaring med samarbeid med ulike kommuner, og ønsker å styrke satsningen på dette. Som ledd i denne satsningen ønsker vi å knytte tettere kontakt med kommuneoverleger i kvalitetsarbeidet!

Fyll inn feltene under for å melde din interesse til kommunesamarbeid med SKIL eller send en e-post til: kontakt@skilnet.no

Last ned «Kommunesamarbeid.pdf»

Create your account